Onder de naam Blue Webmedia beheert Martine diverse websites;

  • 123cadeauidee.nl
  • brickking.nl
  • eenkadovoor.nl
  • supermoms.nl

Heb je interesse in een samenwerking met één van deze websites? Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden voor een samenwerking. Voor uitgebreide informatie zoals tarieven en voorwaarden neem contact met mij ons.

  1. Advertorial
  2. Banner plaatsen
  3. Barterdeal
  4. Link plaatsen
  5. Persbericht plaatsen
  6. Review (product, dienst of belevenis)

Comments are closed.